Vol 2, No 2 (2013)

JURNAL ANALIS KESEHATAN

DOI: http://dx.doi.org/10.26630/jak.v2i2

Table of Contents

MISBAHUL HUDA
250-259
SITI AMINAH
260-269
ARIANTO ARIANTO
270-275
NURMINHA NURMINHA
276-281
SRI WANTINI, YESSIKA VIOLITA, EKA SULISTIANINGSIH
282-289
SITI AMINAH, ARI HANDOKO, MARHAMAH MARHAMAH
290-296